Hedendaagse antiverlichting

De opmars van de antidemocratie in Europa

Column
Ico Maly
13/04/2017
6 minutes to read

Wat voor altijd voorbij leek: de uitholling van de democratie, de aanval op universele rechten en de opmars van (bloed-en bodem)-nationalisme is vandaag meer dan ooit terug. Het antidemocratisch nationalisme is het nieuwe normaal.

Resistance against Trumpism

Trump, Europa en de hedendaagse antiverlichting

Column
Ico Maly
13/02/2017
4 minutes to read

Trump is geen uniek Amerikaans gegeven; hij is een symptoom van een zieke democratische wereld. Het is aan ons om te beslissen of we de democratie zullen verkwanselen of versterken.