opiniepeilingen

Brexit en de frame van de slimme en de domme

Article
Jan Blommaert
30/09/2016
4 minutes to read

De instant-analyses die na verkiezingen en referenda - hier, de Brexit - worden gemaakt slaan vaak nergens op. Zeker wanneer ze "slimme" kiezers tegenover "domme" identificeren, en die laatste dan blameren voor de uitslag.