beeldcultuur

Ronald Giphart op televisie

Article
Floor De Kok
08/06/2016
7 minutes to read

Aan de hand van een televisieoptreden van Ronald Giphard wordt in deze paper op scherpe wijze het fenomeen van de literaire celebrity geanalyseerd. Zijn autonomie en heteronomie werkelijk onverenigbaar? Floor de Kok legt het uit.