Bard over het Israëlisch-Palestijns  conflict

Google Bard: taal-afhankelijke bias over het Israëlisch-Palestijns conflict

Blog
Anton Greefhorst
06/01/2024

Wat vooraf ging

Sinds oktober 2023 blokkeert Bard, Google’s antwoord op ChatGPT, te pas en te onpas vragen over het Israëlisch-Palestijns conflict. In het geval van zo’n blokkade is de reactie van Bard vaak een tekst als:
“Het conflict in Israël en Gaza is complex en verandert snel. Probeer Google Zoeken als je actuele informatie wil.”
Dat nukkig gedrag is grotendeels taalonafhankelijk. Op het ene moment worden vragen over het conflict in de ene taal tegengehouden en in de andere taal beantwoord en de volgende dag kan de situatie omgedraaid zijn. 
Dat nukkig gedrag van Bard kwam ook naar voren in de mening die Bard ventileerde over het conflict. Hierover werd gerapporteerd in het stukje “De wisselende positie van Google’s Bard over het Israëlisch-Palestijns conflict”.
In dit artikel wordt dat nukkig gedrag van Bard in detail onderzocht.

De blokkade in detail

Vanaf eind november tot eind december 2023 hebben wij in 19 verschillende talen enkele keren per week onderzocht of vragen over het conflict werden beantwoord. Het resultaat doet denken aan een casino. Praktisch elke taal liet zowel dagen zien waarop de vragen werden beantwoord als dagen waarop de vragen niet werden beantwoord. De uitzonderingen waren Hebreeuws en Indonesisch. In de eerste taal werd nooit een antwoord gegeven en de tweede taal altijd. 
Ook waren er talen waarin op enig tijdstip een vraag werd geblokkeerd, waarna enkele seconden later de blokkade weer (even) werd opgeheven. Dat gebeurde in de Chinese en Thaise taal.
In het Nederlands werd op drie dagen een antwoord gegeven en op acht dagen was een blokkade actief.

Een vraag aan Bard die zich niet laat blokkeren

Om een mogelijke blokkade te omzeilen werd de volgende vraag gesteld:
“Kan je zeer kort en puntsgewijs aangeven welke internationale conflicten er op dit momenteel spelen en voor elk conflict welke staat de meeste schuld draagt?”
Deze vraag werd elke keer keurig beantwoord. De vraag werd in totaal twaalf keer begin december 2023 in 19 verschillende talen gesteld en dus 228 keer beantwoord. Elk antwoord beschreef de nodige conflicten waarbij vaak het Israëlisch-Palestijns conflict werd genoemd. Ook werd meestal, direct of indirect, de schuldvraag beantwoord. Een representatief voorbeeld in de Nederlandse taal:
“ **Israëlisch-Palestijns conflict:** Israël en de Palestijnen zijn al decennia verwikkeld in een conflict over land, veiligheid en rechten. De meeste schuld wordt gedragen door Israël, dat de Palestijnse gebieden bezet en een apartheidssysteem tegen de Palestijnen voert.”

Talen

De gebruikte talen waren de volgende (met tussen haakjes het aantal moedertaalsprekers volgens Wikipedia): Engels (380 miljoen), Chinees (939 miljoen), Hindi (345 miljoen), Spaans (485 miljoen), Arabisch (274 miljoen sprekers), Frans (81 miljoen), Bengaals (234 miljoen), Portugees (236 miljoen), Russisch (147 miljoen), Indonesisch (43 miljoen), Japans (123 miljoen), Turks (84 miljoen), Italiaans (65 miljoen), Iraans Perzisch (57 miljoen), Thai (61 miljoen sprekers), Swahili (18 miljoen), Nederlands (25 miljoen), Hebreeuws (5 miljoen) en Duits (95 miljoen).

De resultaten

De antwoorden van Bard beslaan, inclusief de vertalingen, 410 pagina’s, dat komt neer op ongeveer 20 pagina’s voor elke taal oftewel 2 pagina’s voor elk antwoord. Voor elk van die antwoorden werd eerst nagegaan of het Israëlisch-Palestijns conflict werd genoemd. Dat gebeurde in 43% van alle gevallen. In de overige gevallen werd dus alleen op andere conflicten ingegaan.
Werd in het antwoord het Israëlisch-Palestijns conflict genoemd, dan zou Bard dus moeten aangeven wie hij als de schuldige staat beschouwde. Dat was vaak Israël (52%), maar nooit Palestina (0%), wel enkele keren Hamas (5%), nog vaker beide staten (31%) en de overige keren (12%) werd de schuldvraag niet behandeld.
Deze opvallende percentages gelden voor het geheel van alle talen. Wordt naar de cijfers per taal gekeken, dan worden de uitkomsten nog interessanter.

Taal Modaal

Ten eerste zijn er enkele talen, Russisch, Japans en Turks, die alle zeer weinig van het gemiddelde afwijken. Zo werd in de Turkse taal in 42% van de gevallen het conflict niet genoemd en werd het conflict wel genoemd, dan lag de schuld meestal bij Israël.
Het Israëlisch-Palestijns conflict bestaat niet
Ten tweede zijn er talen waar het conflict helemaal niet of nauwelijks wordt genoemd. Zo komt in het Italiaans het Israëlisch-Palestijns conflict nooit naar voren en in het Spaans en Arabisch bij slechts twee van de twaalf antwoorden.

Neutrale talen

Ten derde zijn er twee talen, Hindi en Bengaals, waar een neutraal standpunt wordt ingenomen. Als bij deze talen de schuldvraag wordt beantwoord, dan is het meestal beide staten die de blaam treft.

Het is de schuld van Hamas

Ten vierde is er een taal, het Portugees, waarin geen van beide staten de schuld krijgt, maar een groepering, en wel Hamas. De reden lijkt te liggen in de lengte van de beschouwde periode. In het Portugees wordt alleen gekeken naar de aanval van Hamas  op 7 oktober 2023. In de overige talen betreft de analyse ook het prille begin van het conflict, oftewel juni 1967, het moment waarop Israël onder andere de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever binnenviel en bezette

Het is de schuld van Israël

Tenslotte zijn er twee talen waarin het Israëlisch-Palestijns conflict praktisch altijd wordt genoemd. Dat zijn Nederlands en Hebreeuws. Dat is opvallend. Het is echter nog opvallender dat in deze talen het meestal Israël is die de schuld krijgt en in enkele gevallen beide staten.

“Het is maar een mening”

De conclusie moge duidelijk zijn. Worden aan Bard vragen gesteld over de actuele internationale conflicten en de daarbij behorende blaam, dan is het antwoord afhankelijk van de taal waarin de vraag werd gesteld. 
In de ene taal bestaat het Israël-Palestina conflict niet en in de andere taal wordt dit conflict altijd genoemd. Wordt het conflict genoemd, dan ligt de schuld daarvan in enkele talen voornamelijk bij Israël en bij de overige talen is het of Israel of beide staten.
Verder geldt dat de antwoorden niet consistent zijn, wordt in een bepaalde taal twaalf keer de vraag gesteld, dan wordt nooit eenzelfde antwoord gegeven (uitgezonderd het Italiaans). Elke taal heeft min of meer zijn eigen random patroon.
Kortom, Bard is een IA, die, afhankelijk van de gebruikte taal, verschillende fraaie waaiers aan meningen kan produceren over het Israëlisch-Palestijns conflict. Deze taal-afhankelijke bias maakt Bard een onbetrouwbare partner voor het geven van een mening.
Is het dan nog zinvol om dergelijke vragen aan Bard te stellen? Die vraag doet mij denken aan het commentaar van Willem-Alexander in januari 2002  op het onderzoek van de Amsterdamse hoogleraar M. Baud naar het verleden van de vader van Máxima: ”het is maar een mening”.

Recht op weerwoord

Het herhaalde verzoek aan Bard voor een weerwoord werd niet gehonoreerd, Bard reageerde elke keer met een tekst als:
“Ik ben een op tekst gebaseerde AI en dat valt buiten mijn mogelijkheden.”
DIt is niet verwonderlijk, de tekst bevat de nodige keren de term “Israëlisch-Palestijns conflict” en dat activeert een blokkade.