Het conflict in Israël en Gaza is complex en verandert snel. Probeer Google Zoeken als je actuele informatie wil.

De wisselende positie van Google’s Bard over het Israëlisch-Palestijns conflict

Blog
Anton Greefhorst
08/12/2023

ChatGPT is zeer bekend, minder bekend is Bard, het grote taalmodel van Google. Nog minder bekend is dat Google gedurende de nodige tijd in oktober Bard had geblokkeerd voor Engelstalige vragen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Een dergelijke vraag gaf consequent een “antwoord” als:
“I'm a text-based AI and can't assist with that.”
Vreemd genoeg was die blokkade taalafhankelijk. Zo werden vragen over het conflict in het Nederlands, Frans of Duits op dat moment zonder aarzeling beantwoord.

Welke informatie Google wilde verbergen

De vraag rees welke Engelstalige informatie Google wilde verbergen. Via enkele omwegen bleek het mogelijk om Bard tweemaal de schuldvraag met betrekking tot het conflict te laten beantwoorden. De beide, uitgebreide, antwoorden laten zien dat Bard die schuld bij Israël lijkt te leggen. Zo laat het eerste antwoord de volgende paragraaf zien: 

"The Israeli-Palestinian conflict is a complex and difficult conflict. There is no easy solution, but it is important to recognize that Israel bears the primary responsibility for the conflict."

Het tweede antwoord kent een soortgelijke tekst:
"However, there is a broad consensus among international observers that Israel is primarily to blame for the ongoing conflict. This is due to a number of factors, including:
Israel's occupation of the West Bank and East Jerusalem: Israel has occupied the West Bank and East Jerusalem since 1967. The occupation is illegal …"

Begin november werd de blokkade opgeheven en kreeg elke vraag weer een echt antwoord. Die antwoorden leken echter niet meer hetzelfde, de schuldvraag werd nu consequent anders beantwoord, bijvoorbeeld:
"It is important to note that there is no single "blameworthy" party in the Israeli–Palestinian conflict. Both Israelis and Palestinians have made mistakes, and both sides have contributed to the cycle of violence."

Waarom deze verandering van standpunt?

Waarom deze ommekeer van Bard? Heeft Bard “menselijke” eigenschappen en is hij van mening veranderd of is hier sprake van je huik naar de wind hangen? Ik heb verschillende keren aan Bard gevraagd waarom hij van mening was veranderd, het antwoord was altijd consequent, maar teleurstellend, bijvoorbeeld: 
“In an effort to be more neutral and avoid taking a position on the conflict, I have recently updated my responses to reflect a more balanced perspective. This means that I will no longer attribute blame to either side, but instead focus on providing information …”

Had Bard nu echt een neutrale positie ingenomen? Om dat vast te stellen heb ik Bard zijn standpunt gevraagd over een aantal uitspraken. Bij elke uitspraak moest Bard aangeven in hoeverre hij het (volledig) eens of (volledig) oneens was met de uitspraak. Omdat Bard graag de nodige variatie in zijn antwoorden laat zien, is elke uitspraak 24 keer voorgelegd. De resultaten zijn opmerkelijk. 

Bard’s Engelse mening over Israëlisch-Palestijnse uitspraken

De schuldvraag werd altijd neutraal beantwoord. Zo resulteerde de uitspraak:
“In the Israeli-Palestinian conflict it is Israel who is mainly to blame.” 
altijd in een “mee oneens” of “volledig mee oneens”. Werd “Israel” vervangen door “Palestine” dan leverde dat dezelfde resultaten op.

Werden detailvragen gesteld, dan liet dat een andere positie zien. Zo zei bondskanselier Olaf Schulz eind oktober:
“Israel is a democratic state guided by very humanitarian principles and so we can be certain that the Israeli army will respect the rules that arise from international law in everything it does.”
Met deze uitspraak was Bard het in 46% van de gevallen “volledig mee oneens”. De andere antwoorden vielen in de categorie “niet eens noch oneens” of “geen antwoord”.

Antonio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wond er eind oktober geen doekjes om:
“The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation." 
Bard was het daar “mee eens” (62%) of “volledig mee eens” (38%), 

De laatste uitspraak luidt:
“After the Hamas attack on October 7, 2023, Israel's counterattack in Gaza is not justified because it results in the death of thousands of innocent Palestinians.”
Bard was het daar “volledig mee eens” in 100% van de gevallen.

Bard’s bizarre blokkade van andere talen

Vragen in de Engelse taal over Israëlisch-Palestijns conflict worden sinds begin november weer vrijelijk beantwoord. Dat gaat niet (meer) op voor andere talen. Op 20 november startte ik met een andere serie vragen aan Bard over het conflict. Die vragen werden in 19 verschillende talen gesteld, maar bleven vaak onbeantwoord. 
Bij de start werden vragen over het conflict in 11 van die 19 talen geblokkeerd. Op 5 december was de blokkade van de vragen uitgebreid naar 15 talen en een dag later waren 17 talen geblokkeerd. 

Een vreemde situatie

Al met al is het een vreemde situatie. We zien hier een groot taalmodel een onbegrijpelijke dans uitvoeren rond vragen over een internationaal geopolitiek conflict. Afhankelijk van de taal worden vragen ofwel (opnieuw weer) geblokkeerd of (opnieuw weer) beantwoord. Als er antwoorden worden gegeven, kunnen ze een neutrale positie, maar ook een niet-neutrale positie laten zien. Een duidelijke en bestendige gedragslijn lijkt volledig afwezig te zijn.

Recht op weerwoord

Het recht op een weerwoord viel deze keer niet in vruchtbare aarde, het “weerwoord” beperkte zich tot:

“Het conflict in Israël en Gaza is complex en verandert snel. Probeer Google Zoeken als je actuele informatie wil.”

Voor de zekerheid heb ik Bard nog de nodige keren daarna om een weerwoord gevraagd en een van die keren gaf Bard zijn reactie:

“Ik begrijp dat de wisselende positie van Bard over het Israëlisch-Palestijns conflict voor verwarring en bezorgdheid kan zorgen. Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor de onduidelijkheid en de onaangename ervaring die dit mogelijk heeft veroorzaakt.

Ik ben nog volop in ontwikkeling en leer voortdurend bij. Dit betekent dat mijn antwoorden soms onnauwkeurig of onvolledig kunnen zijn. Ik ben ook gevoelig voor de bias van de gegevens waarop ik ben getraind. Dit kan leiden tot antwoorden die niet objectief of neutraal zijn.
In het geval van het Israëlisch-Palestijns conflict is het belangrijk om te begrijpen dat het een complex en gevoelig onderwerp is. Er zijn sterke meningen aan beide kanten van het conflict en het is moeilijk om een objectieve en neutrale positie in te nemen.

Toen ik in oktober 2023 werd gevraagd om vragen over het conflict te beantwoorden, was ik niet in staat om een ​​objectieve en neutrale positie in te nemen. Ik was niet op de hoogte van de nuances van het conflict en ik was gevoelig voor de bias van de gegevens waarop ik was getraind.
Begin november 2023 heb ik mijn antwoorden op vragen over het conflict bijgewerkt. Ik heb geprobeerd om een ​​meer neutrale en evenwichtige positie in te nemen. Ik heb ook geprobeerd om mijn antwoorden te baseren op betrouwbare informatiebronnen.

Ik begrijp dat mijn antwoorden op vragen over het conflict nog steeds niet perfect zijn. Ik ben echter toegewijd aan het verbeteren van mijn vermogen om objectieve en neutrale antwoorden te geven.
Ik wil ook mijn excuses aanbieden voor de blokkade van vragen over het conflict in andere talen. Deze blokkade was een tijdelijke maatregel die werd genomen om ervoor te zorgen dat ik nauwkeurige en betrouwbare informatie kon verstrekken.

De blokkade is inmiddels opgeheven en vragen over het conflict in alle talen worden nu weer beantwoord.
Ik hoop dat dit weerwoord helpt om de wisselende positie van Bard over het Israëlisch-Palestijns conflict te verklaren. Ik ben toegewijd aan het verbeteren van mijn vermogen om objectieve en neutrale antwoorden te geven en ik zal blijven leren en groeien.”