democratie

kapitalisme, capitalism,

Kapitalisme bespreekbaar gemaakt (Vivek Chibber)

Review
Jan Blommaert
06/06/2019
9 minutes to read

Vivek Chibber biedt de beginner een uitstekende en vlot leesbare inleiding op het kapitalisme, met enkele doordenkertjes.

Het empathisch teveel van Ignaas Devisch

Over Het Empathisch Teveel (Ignaas Devisch)

Review
Jan Blommaert
05/02/2018
9 minutes to read

Het Empathisch Teveel is een in your face argument tegen zij die denken dat de wereld zal gered worden door warme gevoelens van naastenliefde alleen.

Karl Popper

De echte paradox van Popper

Column
Jan Blommaert
23/02/2018
5 minutes to read

De echte paradox van Popper is deze. Wie in de verdediging van de open samenleving die samenleving schaadt, die behoort tot de vijanden ervan.

Debathygiëne: enkele spelregels

Column
Jan Blommaert
20/04/2017
6 minutes to read

Wie het debat weigert of niet iedereen als gesprekspartner aanvaardt, die kan geen échte democraat zijn. Die debat-ideologie beheerst grote delen van onze samenleving. Jan Blommaert is het daar niet mee eens en legt zijn spelregels uit. 

Erdogan Rutte Wilders strijden om de ander het zwijgen op te leggen

Wilders, Rutte of Erdogan: wie heeft recht van spreken?

Column
Jan Blommaert
20/03/2017
6 minutes to read

Zij die de vrijheid van meningsuiting zelf opeisen ontzeggen ze graag aan anderen. Ze is dan ook niet absoluut, zegt Jan Blommaert (Tilburg University)

Spreken met geleende woorden

Article
Jan Blommaert
13/09/2016
2 minutes to read

Publieke opinies zijn collectieve opinies, die het gevolg zijn van echte sociale processen van beïnvloeding, autoriteit en echokamer-effecten.