democratie

Image by Anete Lusina

Literaire fictie in de democratische publieke ruimte

Article
Odile Heynders
17/06/2022
19 minutes to read

De democratie is in verval. Kunnen we literaire fictie gebruiken om het tij te keren? Odile Heynders bespreekt 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' van Rodaan Al Galidi en 'Het uur van de olifant' van Otto de Kat om antwoord te geven. 

 

kapitalisme, capitalism,

Kapitalisme bespreekbaar gemaakt (Vivek Chibber)

Review
Jan Blommaert
06/06/2019
9 minutes to read

Vivek Chibber biedt de beginner een uitstekende en vlot leesbare inleiding op het kapitalisme, met enkele doordenkertjes.

Het empathisch teveel van Ignaas Devisch

Over Het Empathisch Teveel (Ignaas Devisch)

Review
Jan Blommaert
05/02/2018
9 minutes to read

Het Empathisch Teveel is een in your face argument tegen zij die denken dat de wereld zal gered worden door warme gevoelens van naastenliefde alleen.

Karl Popper

De echte paradox van Popper

Column
Jan Blommaert
01/02/2018
5 minutes to read

De echte paradox van Popper is deze. Wie in de verdediging van de open samenleving die samenleving schaadt, die behoort tot de vijanden ervan.

Debathygiëne: enkele spelregels

Column
Jan Blommaert
18/04/2017
6 minutes to read

Wie het debat weigert of niet iedereen als gesprekspartner aanvaardt, die kan geen échte democraat zijn. Die debat-ideologie beheerst grote delen van onze samenleving. Jan Blommaert is het daar niet mee eens en legt zijn spelregels uit. 

Erdogan Rutte Wilders strijden om de ander het zwijgen op te leggen

Wilders, Rutte of Erdogan: wie heeft recht van spreken?

Column
Jan Blommaert
13/03/2017
6 minutes to read

Zij die de vrijheid van meningsuiting zelf opeisen ontzeggen ze graag aan anderen. Ze is dan ook niet absoluut, zegt Jan Blommaert (Tilburg University)